Prof. S.K Memorial Corpus Fund

 

Prof. S.Kannaiyan Memorial Corpus Fund
 

[Click for details]

 

Contributors

 

No.

Name of Member

Amount (Rs.)

1

Sornambal Marimuthu

5000

2

Usha Rani, P.

5000

3

Ram Kewal Singh

2000

4

Peter, P.I. [Adjustment]

8000

5

Gautam, P.L.

5000

6

Subramani, J.

5000

7

Kirti Singh

3000

8

Brahma Singh

3000

9

Rethinam, P.

2000

10

Peter, K.V.

3000

11

Kadam, S.S

5000

12

Malarvannan, S.

2000

13

Balaranan, K

3000

14

Swamiappan, M.

2000

15

Pantnagar Biotech Prog.

10000

16

Natarajan, K.

5000

17

Meena, B.

3000

18

Parthasarathy, V.A.

5000

19

Vasantharaj David, B.

3000

20

Ray, D.P.

5000

21

Subramani, M.

3000

22

Singh, H.P.

5000

23

Renu Agrawal

5000

24

Bagyaraj, D. J.

3000

25

Mahadevappa, M.

3000

26

Samiayyan, K.

5000

27

Deiveekasundaram, M.

3000

28

Sun Agro Biotech Res. Centre

5000

29

Natarajan, U.S.

3000

30

Baskaran, T.L.

5000

31

Shiva Shankar, K.

3000

32

Suresh,S.

10000

33

Nakkeeran, S.

5000

34

Patharajan, S.

2500

35

Elangomathavan, R.

2500

36

Ramesh, S.

2500

37

Rabindran, R.

10000

38

Ramamoorhty, K.

3000

39

Mathivanan, N.

2000

40

Chinnadurai, M.

5000

41

Chellamuthu,V.

5000

42

Sundaravarathan

2000

43

Banumathi Kannaiyan

50000

44

Maiti

2500

45

Geetha, K.A.

2500

46

Gunasekaran, P.

5000

47

Thyagarajan, K.

5000

48

Pandian, M.

3000

49

Mohan, S

2001

50

Sandeep Varma, R.

1000

51

Subramanian, M.

1000

52

Aswath, C

5000

53

Utpala Parthasarathy

4000

54

Vivekanandan, M.

1000

55

Subramanian, M

1000

56

Gero Benckiser

51260

57

Subramanian, M.

1000

58

Giridhar, P.

2000

59

Narayana CK

5000

60

Vijai Kumar Gupta

3000

61

Shiva Shankar

3000

62

Vivekanandan, P.

5000

63

Hanchinal, R. R.

10000

64

Subramanian, M.

1000